Medische uitgaven

Wat doet de overheid

Medische uitgaven in de hand houden: kan dat? De verantwoordelijkheid voor het in de hand houden van medische uitgaven, of beter gezegd het betaalbaar houden van de premie voor ziektekostenverzekering, beperkt zich voor de overheid met name tot het maken van goede afspraken met de gezondheidszorg en verzekeraars.

Transparantie in gezondheidszorg

De overheid probeert doorlopend onderhandelingen te voeren met partijen om de gezondheidszorg tegelijk kosteneffectief, lees betaalbaar, en van kwalitatief hoog niveau te laten zijn. De afgelopen jaren heeft vooral een gebrek aan transparantie in de gezondheidszorg gezorgd voor oplopen van de kosten van medische uitgaven. Iedereen kent de verhalen van declaraties waar geen of nauwelijks rechtvaardiging voor kan worden aangedragen door ziekenhuizen, artsen, specialisten etc. Zorgverzekeraars dienen voortdurend te worden aangesproken op betere controle van declaraties door zorgverleners.

Het bedrag dat jaarlijks door gebrekkige controle verloren gaat aan onnodige of in veel gevallen zelfs niet verleende zorg wordt conservatief ingeschat tussen de 4 en 6 miljard. Dat betekent dat de premie voor elke Nederlander tussen de Euro 250 en Euro 375 per jaar omlaag zou moeten kunnen, als dit verschijnsel zou kunnen worden uitgebannen.

Medische kosten: Wat kunt u doen

Maar wat kunt u doen als het gaat over uw persoonlijke medische uitgaven ? Ten eerste uiteraard al hetgeen in uw mogelijkheden ligt om uw gezondheid te bevorderen. Gezond eten, lichaamsbeweging, uitbannen van slechte gewoontes etc. Voor de hand liggend, maar niet zomaar vanzelfsprekend voor iedereen. Ten tweede blijkt het uitermate lonend om periodiek te checken of u beter af zou kunnen zijn (lees goedkoper) bij een andere ziektekostenverzekeraar. Hou er hierbij wel rekening mee dat u appels met appels vergelijkt en goed kijkt naar eigen risico en of dezelfde gezondheidsrisico’s afgedekt worden als in uw huidige polis. Er zijn overigens een aantal websites waar u zorgverzekeraars kunt vergelijken met elkaar.

Periodiek overstappen van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar blijkt over langere periode over het algemeen voordeliger uit te pakken dan altijd maar te “blijven zitten”. Als laatste is belangrijk om te weten dat bepaalde ziektekosten deels of volledig aftrekbaar zijn, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

  • verpleging thuis
  • kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
  • kosten van acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie
  • kosten van voorgeschreven medicijnen en/of hulpmiddelen
  • in een aantal gevallen kosten van vervoer
  • dieetkosten.

Voor een volledig overzicht van alle geheel en deels aftrekbare ziektekosten kunt u terecht op de website van de belastingdienst.