Afkoop pensioen

Het afkopen van een pensioen

Met het afkopen van een pensioen wordt bedoelt dat met het opgebouwde pensioen in een keer uitgekeerd wilt krijgen. Op deze manier wordt het pensioen dus niet periodiek uitgekeerd in kleine delen maar zou de pensioengerechtigde in een keer het gehele bedrag overgemaakt krijgen. Maar is dit mogelijk?

Afkopen pensioen wettelijk verboden

Het afkopen van een pensioen is in beginsel verboden. Er zijn weliswaar enkele uitzonderingen waarbij het mogelijk is dat er een pensioen wordt afgekocht maar zelfs in deze gevallen is het alleen mogelijk door het pensioenfonds om het pensioen af te kopen en dus niet door de pensioen opbouwer zelf.

Wanneer het om een zogeheten klein pensioen gaat dan is het voor het pensioenfonds mogelijk om dit pensioen af te kopen.

Belasting over het afgekochte pensioen

Wanneer een pensioen wordt afgekocht dan zult u over de afkoopsom ook nog eens belasting moeten gaan betalen. Dit komt dus nog eens bovenop het gat dat wordt geslagen in uw totale pensioenopbouw door het afkopen van het pensioen. De hoeveelheid belasting is afhankelijk van uw inkomen maar gemiddeld moet u hierover 40% belasting betalen.

Nieuwe regelgeving voor afkopen pensioen

Vroeger was het wel degelijk mogelijk om onder bepaalde omstandigheden uw pensioenaanspraken af te kopen. Wanneer iemand bijvoorbeeld naar het buitenland ging emigreren of wanneer iemand ontslagen werd bij een werkgever was dit mogelijk. Tegenwoordig is het ook in deze gevallen niet meer mogelijk om een pensioen af te kopen.

Voorwaarden afkoop pensioen

Er zijn enkele voorwaarden waar het pensioen aan moet voldoen voordat het daadwerkelijk afgekocht kan worden, te weten:

Het pensioen moet lager zijn dan 417,94 euro per jaar
Afkoop mag op zijn vroegst 2 jaar na het stoppen van de deelneming aan het pensioenfonds plaatsvinden.
De pensioengerechtigde moet binnen zes maanden ingelicht zijn dat er een afkoop plaats vind.