Geld voor pensioen

Tips over: Geld voor pensioen: hoe sta ik ervoor?

Kent u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Wetgeving door de overheid verplicht pensioenfondsen en het verbond van verzekeraars om actieve deelnemers periodiek te voorzien van adequate informatie inzake status pensioen. Hiervoor zijn zogenaamde UPO-modellen ontwikkeld door de pensioenkoepels. Aan de UPO-modellen voor actieve deelnemers liggen wettelijke richtlijnen ten grondslag. Andere UPO-modellen worden beschouwd als best practice.

Uw eigen UPO zal u jaarlijks verstrekt worden door uw pensioenfonds(en) en geeft u inzicht in hoe uw pensioen ervoor staat.

Dit is een niet te onderschatten stukje informatie, omdat het uw enige gereedschap is dat u in staat stelt te bepalen of de combinatie van uw AOW uitkering en werkgeverspensioen u financieel voldoende middelen zal verschaffen om het leven te leiden dat u voor ogen heeft na uw pensionering. Op basis van de status quo van uw UPO kunt u bepalen of u eventueel bij moet schakelen en extra kapitaal op zou moeten bouwen. Daarnaast is het Uniform Pensioenoverzicht geen star begrip, maar onderhevig aan doorlopende verandering. Informatie hierover vindt u op www.uniformpensioenoverzicht.nl.

Extra pensioen informatie

Pensioeninformatie voor consumenten komt meestal bij het eigen pensioenfonds, verzekeraar of een pensioenadviseur vandaan, maar er is ook zeer nuttige informatie te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.pensioenkijker.nl. Op deze websites is bijvoorbeeld te vinden welke pensioenfondsen per april 2014 genoodzaakt zijn geweest om pensioenuitkeringen en pensioenopbouw te verlagen of anderszins herstelmaatregelen hebben moeten treffen. Eveneens kunt u hier terugvinden hoe de AOW leeftijd in stappen omhoog wordt gebracht naar 66 jaar in 2019 en 67 in 2023. Verder zal vanaf 2024 de AOW leeftijd gekoppeld worden aan levensverwachting.

Wordt u gekort op uw pensioen?

Uw pensioenverstrekker is verplicht om nieuwe pensioengegevens door te geven aan www.mijnpensioenoverzicht.nl als herstelmaatregelen of korting op pensioen op u van toepassing zijn. Op het moment dat dit is gebeurd, zijn de implicaties voor u ook zichtbaar. Dit zal in de loop van 2014 gebeuren en dit jaar is dan ook een belangrijk jaar om kennis te nemen van de eventuele nieuwe status van uw pensioen. Het verdient dit jaar dan ook aanbeveling om een pensioenadviseur te laten kijken naar uw nieuwe situatie als uw pensioenverstrekkers een van de fondsen is die herstelmaatregelen hebben moeten treffen of u zelfs hebben moeten korten op uw pensioen.

Actuele pensioen ontwikkelingen

Op dit moment is er een levendige discussie gaande over pensioenwetgeving en het lijkt erop dat de regering maatregelen wil gaan nemen om met name de “houdbaarheid” van het pensioenstelsel te verbeteren. Als dit zich zal gaan vertalen naar wetsvoorstellen zullen pensioenfondsen waarschijnlijk minder snel verplicht worden te korten om te korten als het even tegenzit en waarschijnlijk verplicht worden grotere buffers aan te leggen in mindere tijden. Goed nieuws voor gepensioneerden en mensen die op de drempel staan van hun pensioen, maar een vergroting van de verantwoordelijkheid van jongeren om een goed pensioen op te bouwen.