Hoeveel geld heb ik nodig

Financiƫle behoefte na pensioen

Hoeveel geld heb ik nodig. Het lijkt een eenvoudige vraag: Hoeveel geld heb ik nodig na mijn pensioen.

Maar voor 100 verschillende mensen zijn er 100 verschillende antwoorden. Belangrijke factoren die bij het antwoord een rol spelen zijn bestedingspatroon, is er een eigen woning waar al dan niet nog hypotheek op rest. Is er naast AOW en werkgeverspensioen nog gespaard, is er lijfrente etc.

Bewust sparen

In het algemeen kun je wel stellen dat je meestal minder geld na je pensioen nodig hebt dan je in eerste instantie zou denken. Voor de meeste mensen geldt immers dat ze de hypotheek op hun woning wel afbetaald zullen hebben. Voor jongeren geldt vaak dat ze nog niet heel erg bewust bezig zijn met sparen, voor ouderen vaak juist wel.

Voor bijna iedereen die met pensioen gaat geldt wel dat kinderen de deur uit zijn, daar waar u op jongere leeftijd vaak wel nog de kosten van opvoeding, school etc. voor uw rekening neemt.

Ambities en levensstijl

Het hangt dus voornamelijk van uw eigen wensen en behoeften af hoeveel geld u nodig heeft na uw pensioen. Dat tweede huisje in Frankrijk, die wereldreis, emigreren naar Spanje en zo verder zullen bekostigd moeten worden. En meestal zult u hiervoor vroeger in uw leven moeten gaan plannen dan wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Bovendien zullen dit soort wensen vaker wel dan niet bekostigd moeten worden uit de opbrengst van kapitaal dat u heeft opgebouwd naast AOW en werkgeverspensioen.

Hoe eerder u begint hoe goedkoper uw toekomstdromen

Om op de pensioengerechtigde leeftijd een kapitaal te hebben opgebouwd dat bijvoorbeeld volstaat om dat tweede huisje in Frankrijk te kopen helpt het als u vroeg in uw leven begint met opbouwen van kapitaal naast AOW en werkgeverspensioen. Immers, hoe vroeger u ermee begint, hoe minder geld u per maand opzij hoeft te leggen om tot het beoogde eindkapitaal te komen. In elk geval loont het de moeite om ver voor uw pensioen u zelf de vraag te stellen hoe uw leven er financieel moet uitzien wanneer u eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Op die manier manoeuvreert U zichzelf in de best mogelijke positie om eventuele teleurstellingen voor te blijven. Nu weten waar u staat verschaft u de mogelijkheid gedurende een langere periode zelf nog (bij)sturing te geven aan uw oudedagvoorziening.

Uniform Pensioen Overzicht

Het verdient dan ook aanbeveling om minstens elke 5 jaar eens advies in te winnen bij een pensioenadviseur op basis van uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De adviseur kan u niet alleen voorrekenen hoe het er financieel voor u uitziet na pensioen, maar ook de beste methodes aanreiken voor kapitaalopbouw naast AOW en werkgeverspensioen, om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen (blijven) doen wat u voor ogen had.