DGA pensioen

Wat is een DGA

De letters DGA staan voor Directeur Groot Aandeelhouder. Een directeur grootaandeelhouder is een bedrijfswerknemer die bij een NV of een BV werkt in een hoge bestuurlijke functie. Daarnaast bezit deze directeur grootaandeelhouder een groot aandelenpakkket van minimaal 5% in de NV of BV. Het takenpakket van een normale directeur en een directeur grootaandeelhouder verschilt nauwelijks, het verschil zit vooral in het belastingtechnische aspect.

Een DGA en het pensioen

Een DGA wordt in de pensioenwetgeving gezien als een werknemer die een deel van het geplaatste aandelenkapitaal in bezit heeft. Dit brengt met zich mee dat de DGA het pensioen in eigen beheer mag houden en dus is uitgezonderd van de verplichting om het pensioen te verzekeren bij een verzekeraar.

Dit betekent ook dat de inhoud en wijze van uitvoering zelf samengesteld kan worden door de DGA. Hiermee kan de DGA alles afstemmen op zijn eigen ondernemingsfase en dat verschaft een DGA nogal wat vrijheid .Zo kan hij bijvoorbeeld de inhoud van het pensioenpakket zelf samenstellen. Daarna kan hij de uitvoering van het pensioen intern of extern laten beheren of verzekeren.

Aan de uitvoering van het pensioen zijn wel nadere regels gesteld. Deze regels zijn zowel fiscaal, juridisch als rekenkundig en daarom is het verstandig om als DGA de bedrijfseconomische aspecten te betrekken bij de uitvoering van het pensioen.

Berekenen van het pensioen als DGA

Een DGA is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen en dit is mogelijk op 3 manieren, te weten:

  • Eigen beheer
  • Bij een verzekeraar
  • Lijfrenteverzekering