Pensioensparen

Wat is pensioensparen

Pensioensparen is zoals het woord al aangeeft het sparen voor uw pensioen. Het wettelijke pensioen waar u recht op heeft wanneer u de leeftijd van 65 bereikt is geen vetpot en dus kan het verstandig zijn voor mensen om dit aan te vullen met pensioensparen. Pensioensparen is bovendien fiscaal gezien aantrekkelijk dus waarom zou u hier geen gebruik van maken?

Pensioensparen als pensioenpijler

Het pensioen kent vier pijlers, te weten:

  1. Wettelijk pensioen
  2. Aanvullend pensioen door beroepsactiviteit
  3. Individueel aanvullend pensioen met fiscaal voordeel
  4. Zelf actief sparen en beleggen met het oog op uw pensioen

Fiscaal voordelig sparen

De derde pijler omvat het zogeheten pensioensparen. Met pensioensparen kunt u per jaar maximaal 830 euro fiscaal in mindering brengen bij de belasting. U heeft bij pensioensparen bovendien nog de mogelijkheid uit een tweetal vormen van pensioensparen, te weten:

  • Pensioenspaarfonds
  • Pensioenspaarverzekering