Leven van rendement op spaargeld

Rentenieren

Leven van rendement op spaargeld: kan dat? Wie zou het niet willen, leven van spaargeld en het rendement erop ? We hebben er ongetwijfeld allemaal wel eens over nagedacht, voor de meesten is het echter niet weg gelegd. Om het te kunnen bereiken begint het met de wetenschap hoeveel kapitaal je nodig hebt op een bepaalde leeftijd om het de rest van leven mee “uit te zingen”.

Benodigd kapitaal

Om bij benadering het benodigde kapitaal te kunnen berekenen dat u nodig heeft om van uw spaargeld en rendement te kunnen leven zijn twee factoren van belang: 1. Uw leeftijd en daarmee bij benadering de resterende levensverwachting. 2. Uw uitgavenpatroon. Nu is niets persoonlijker en individueler dan uitgavenpatroon, dus we beperken ons tot algemeenheden binnen de context van de veronderstelling van gemiddelden.

Voorbeelden

Iemand van ongeveer 60 zal doorgaans aan een vermogen van tussen de Euro 75.000 en Euro 250.000 genoeg hebben om te stoppen met werken, uitgaande van een rendement op het kapitaal van 5%. Iemand van ongeveer 50 jaar heeft nog minimaal 15 jaar te gaan tot de pensioengerechtigde leeftijd en moet denken aan een benodigd kapitaal van tussen de Euro 750.000 en Euro 900.000 om reeds op die leeftijd te kunnen stoppen met werken. Iemand van 30 jaar zal al gauw Euro 2.500.000 aan kapitaal moeten hebben om zijn werkgever een ontslagbrief te kunnen geven. Nogmaals, we gaan er in deze voorbeelden vanuit dat mensen een gemiddeld, zeker niet exorbitant, bestedingspatroon hebben.

Vermogensrendementheffing

Een belangrijk fiscaal aspect waar iedere “rentenier” mee te maken zal krijgen is de zogenaamde vermogensrendementheffing. Deze bedraagt 1,2% op het vermogen dat elk jaar opnieuw fiscaal wordt vastgesteld. Als u bijvoorbeeld op 1 januari een vermogen heeft van Euro 1.000.000, zult u 1,2%, ofwel Euro 12.000 met de fiscus moeten afrekenen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting van het daaropvolgende jaar. Stel dat u in dit jaar een rendement van 5% op uw vermogen heeft gerealiseerd, door sparen, beleggen etc., dan heeft u dus Euro 50.000 verdiend minus Euro 12.000 aan vermogensrendementheffing, ofwel een netto groei van Euro 38.000 van uw kapitaal. Mocht u in dat jaar een bestedingspatroon hebben van Euro 38.000 dan heeft u kapitaal neutraal geleefd. Met andere woorden, als U van Euro 38.000 per jaar kunt leven, heeft u aan een miljoen genoeg om niet meer te hoeven werken. Bedenk hierbij wel dat als u zou werken en dezelfde Euro 38.000 zou verdienen een aantal belangrijke verzekeringen en sociale lasten al zijn betaald. Ondanks deze kennis zal het nog steeds niet voor velen zijn weggelegd om ver voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken, maar als u eenmaal aan het rekenen slaat blijkt het toch wel mee te vallen om een paar jaar van uw loopbaan af te halen zonder uzelf meteen compleet tekort te doen op financieel gebied onderweg er naartoe.