Pensioen communicatie

Informatie over pensioen opbouw

Pensioen communicatie: door overheid en werkgevers. In de wet is vastgelegd dat elke werkgever binnen drie maanden nadat hij een nieuwe werknemer in dienst heeft genomen een pensioenvoorziening voor de werknemer dient af te sluiten. Vaker niet dan wel zal de werknemer niet eens weten bij welk pensioenfonds er een voorziening voor hem/haar is getroffen.

Op zich vreemd, want het gaat hier wel over de financiƫle toekomst van de werknemer.

In Nederland is de opbouw van een pensioen haast een vanzelfsprekendheid geworden voor iedereen en nagenoeg iedereen gaat ervan uit dat hij of zij zich geen zorgen hoeft te maken over het pensioen. Om werknemers te beschermen is er daarom een wet inzake pensioencommunicatie opgesteld, zodat werknemers periodiek op de hoogte worden gesteld over hoe de opbouw van pensioen verloopt.

Periodiek pensioen overzicht

De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat elke pensioenverstrekker jaarlijks een overzicht van de pensioenopbouw moet verstrekken aan eenieder voor wie een pensioen wordt opgebouwd bij de desbetreffende pensioenverstrekker. Voor de doorsnee werknemer is dit behoorlijk ingewikkelde materie, die bovendien erg weinig inzicht verschaft in risico’s die zich zouden kunnen voordoen tussen het moment van verschaffen van deze informatie en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nieuwe wetgeving pensioencommunicatie

In verband met het lage “pensioenbewustzijn” en door het afgenomen vertrouwen van veel Nederlanders in pensioenverstrekkers, streeft de overheid naar nieuwe wetgeving inzake pensioencommunicatie. Het doel daarbij is het verbeteren van de pensioencommunicatie door beter aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers en gepensioneerden door hun perspectief centraal te stellen. Pensioenverstrekkers worden door de nieuwe wetgeving beter in staat gesteld informatie “op maat” aan te leveren aan deelnemers. Bovendien worden pensioenverstrekkers door de nieuwe wetgeving meer verplicht tot uniforme communicatie over koopkracht en risico’s.

Waarom is pensioencommunicatie belangrijk voor u?

Het eenvoudige antwoord op de vraag is dat het hier uw financiĆ«le toekomst betreft. Het genuanceerde antwoord is dat u wel degelijk invloed heeft hierop. Uw oudedagvoorziening bestaat over het algemeen uit drie componenten, te weten AOW, opgebouwd pensioen en eventueel opgebouwd kapitaal uit andere bronnen. AOW en pensioen liggen min of meer buiten uw invloedssfeer maar ander opgebouwd kapitaal vormt de grote variabele. Middels de wet pensioencommunicatie kunt u op elk gegeven moment inzicht krijgen in de opbouw van uw pensioen en dus bepalen of u, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, financieel het leven zult kunnen leiden dat u voor ogen heeft. Als dat niet zo is zult u dus middels de eerder genoemde “grote variabele” voor aanvulling moeten zorgen. Hiervoor zijn vele mogelijkheden zoals ouderwets sparen, lijfrente, investeren in eigen woning etc.

Fiscale maatregelen

Maar u kunt pas maatregelen nemen op het moment dat u op de hoogte bent van hoe het gaat met de pensioenopbouw en een goed idee heeft over hoe u er financieel voor wenst te staan als u eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Het is daarom verstandig om u minimaal jaarlijks goed te vergewissen van uw pensioenopbouw middels de informatie die u jaarlijks wordt verstrekt door uw pensioenfonds. In het geval van twijfel kunt u wellicht een adviseur inschakelen om met u mee te kijken en van gedachten te wisselen. Zij zijn uiteraard eveneens ter zake kundig voor wat betreft alle maatregelen die u kunt treffen om aanvulling te genereren op uw pensioen.