Doorwerken na pensioenering

Doorwerken na pensionering is fiscaal lonend

Doorwerken na je pensionering± is dat verstandig? Steeds meer mensen blijven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 181.000 afgelopen jaar tegenover 55.000 pakweg 20 jaar geleden. Het betreft echter een nog altijd relatief klein percentage van pensioengerechtigden met zo’n 7 procent.
De drie belangrijkste redenen waarom mensen blijven doorwerken na hun pensionering zijn op dit moment:

Tegenvallend pensioen

Mensen willen nog niet full-time thuis zitten en werken nog part-time

Het is fiscaal lonend om door te werken

Op dat laatste aspect willen we iets dieper ingaan. Doorwerken na pensionering is fiscaal lonend vanwege het feit dat de werknemer geen premies meer hoeft af te dragen voor AOW, WW, ziektewet, WAO en WIA. Nadeel is dat een gepensioneerde recht heeft op lagere hefingskortingen, waardoor het belastbaar inkomen hoger is. Desondanks blijft er van elke verdiende euro voor de gepensioneerde netto ongeveer 18 cent meer over. Bovendien heeft doorwerken geen enkele invloed op de AOW uitkering. Doorwerken bij de oude werkgever is overigens geen vanzelfsprekendheid, eerder een privilege. In de meeste CAO’s is het zo geregeld dat werknemers automatisch worden ontslagen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Overigens verdient het aanbeveling om uw pensioenverstrekker ook verder gaat met opbouw van uw pensioen als u doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit verschilt namelijk per pensioenfonds. Overigens is er op dit moment geen wettelijk minimumloon voor gepensioneerden, maar de overheid is wel bezig met wetgeving hieromtrent.

Aanvullen pensioengat

Zoals hierboven aangegeven werken veel mensen na hun pensionering door om het pensioengat te dichten. Dit wil zeggen dat er een gat zit tussen de hoogte van de uitkering en de financiële behoefte. Dit hoeft u niet te overkomen wanneer u de adviezen ter harte neemt van deze website, maar is toch veel mensen overkomen door twee redenen: 1. Te laag bewustzijn van pensioenopbouw tijdens de loopbaan. 2. De conjunctuur van de afgelopen jaren heeft het pensioen negatief beïnvloed. Eens te meer reden om periodiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw pensioenopbouw en op tijd te schakelen als hiervoor de noodzaak ontstaat.

Zingeving van doorwerken na pensionering

Natuurlijk dient ook vermeld te worden dat mensen vaak emotionele redenen hebben om door te werken na hun pensionering en zich niet alleen verlaten op financiële motieven. In sommige gevallen vinden gepensioneerden het zonde om hun kennis en ervaring verloren te laten gaan en in veel gevallen sluiten hun werkgevers zich daarbij aan. Bovendien willen sommige mensen langer vasthouden aan het gevoel dat ze bijdragen en nog een verschil kunnen maken. Dat doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dan ook nog eens het voordeel geeft van fiscale beloning is dan een mooie extra bijkomstigheid.