Pensioenopbouw Hattem

Pensioenopbouw Hattem

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Directeur Groot Aandeelhouder in Hattem een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Hattem meer dan 107 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Middelloon regeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen stichting toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 61% van zijn laatstverdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Hattem meer dan 32% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1606 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen stichting. Deze BV (of stichting) in Hattem fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 89% van de werkgevers in Hattem richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 86 directeur-grootaandeelhouders in Hattem hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1956 euro per maand. De DGA krijgt fiscaal advies van een assurantie tussenpersoon om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 86 directeuren in Hattem een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 101500 euro?