Pensioenopbouw Hardenberg

Pensioenopbouw Hardenberg

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de DGA in Hardenberg een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Hardenberg meer dan 104 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Eindloonregeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen stichting toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 81% van zijn laatstverdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Hardenberg meer dan 29% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1603 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen stichting. Deze BV (of stichting) in Hardenberg fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 86% van de werkgevers in Hardenberg richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 83 directeur-grootaandeelhouders in Hardenberg hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1953 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies en som ook fiscaal advies van verschillende financiële partijen om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 83 directeuren in Hardenber geen opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 100000 euro?