Category Archives: DGA pensioen

Pensioenopbouw Hardinxveld-Giessendam

Pensioenopbouw Hardinxveld-Giessendam

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Directeur in Hardinxveld-Giessendam een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Hardinxveld-Giessendam meer dan 105 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Middelloon’, waarbij de dga zichzelf een stamrecht BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 82% van zijn laatstverdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Hardinxveld-Giessendam meer dan 30% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1604 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde stamrecht BV. Deze BV (of stichting) in Hardinxveld-Giessendam fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 87% van de werkgevers in Hardinxveld-Giessendam richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 84 directeur-grootaandeelhouders in Hardinxveld-Giessendam hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1954 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies en fiscaal advies van banken om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 84 directeuren in Hardinxveld-Giessendam een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 100500 euro?

DGA pensioen

Wat is een DGA

De letters DGA staan voor Directeur Groot Aandeelhouder. Een directeur grootaandeelhouder is een bedrijfswerknemer die bij een NV of een BV werkt in een hoge bestuurlijke functie. Daarnaast bezit deze directeur grootaandeelhouder een groot aandelenpakkket van minimaal 5% in de NV of BV. Het takenpakket van een normale directeur en een directeur grootaandeelhouder verschilt nauwelijks, het verschil zit vooral in het belastingtechnische aspect.

Een DGA en het pensioen

Een DGA wordt in de pensioenwetgeving gezien als een werknemer die een deel van het geplaatste aandelenkapitaal in bezit heeft. Dit brengt met zich mee dat de DGA het pensioen in eigen beheer mag houden en dus is uitgezonderd van de verplichting om het pensioen te verzekeren bij een verzekeraar.

Dit betekent ook dat de inhoud en wijze van uitvoering zelf samengesteld kan worden door de DGA. Hiermee kan de DGA alles afstemmen op zijn eigen ondernemingsfase en dat verschaft een DGA nogal wat vrijheid .Zo kan hij bijvoorbeeld de inhoud van het pensioenpakket zelf samenstellen. Daarna kan hij de uitvoering van het pensioen intern of extern laten beheren of verzekeren.

Aan de uitvoering van het pensioen zijn wel nadere regels gesteld. Deze regels zijn zowel fiscaal, juridisch als rekenkundig en daarom is het verstandig om als DGA de bedrijfseconomische aspecten te betrekken bij de uitvoering van het pensioen.

Berekenen van het pensioen als DGA

Een DGA is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen en dit is mogelijk op 3 manieren, te weten:

  • Eigen beheer
  • Bij een verzekeraar
  • Lijfrenteverzekering