Category Archives: Erfrecht

Pensioenopbouw Harenkarspel

Pensioenopbouw Harenkarspel

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Directeur Grootaandeelhouder in Harenkarspel een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Harenkarspel meer dan 106 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Middel loon’, waarbij de dga zichzelf een pensioen BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 60% van zijn laatstverdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Harenkarspel meer dan 31% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1605 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen BV. Deze BV (of stichting) in Harenkarspel fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 88% van de werkgevers in Harenkarspel richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 85 directeur-grootaandeelhouders in Harenkarspel hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1955 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies van een bank om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 85 directeuren in Harenkarspel een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 101000 euro?

Estate planning

Wat houdt estate planning in ?

In feite betreft het de planning van uw nalatenschap niet alleen na overlijden maar ook tijdens uw leven.

Wanneer u “vermogend” bent loont het de moeite om zo vroeg mogelijk na te denken over het fiscaal zo gunstig mogelijk overdragen van vermogen naar partner, kinderen, familie, vrienden of goede doelen.

Problemen kunnen er mee voorkomen worden, maar belangrijker is dat u naar eigen wensen en inzicht de nalatenschap kunt regelen. Uw nalatenschap krijgt immers met juridische aspecten te maken maar ook met fiscale aspecten zoals schenkingsrecht, successierecht en inkomstenbelasting. Daarnaast valt ook te denken aan bedrijfsopvolging en/of overname door een kind of kinderen. Alle aspecten die hierop van toepassing zijn vallen onder estate planning.

Wat moet er zoal geregeld worden

Uiteraard is dit per individu verschillend, maar in algemene zin moet over de volgende onderwerpen nagedacht worden: – Relatievermogensrecht, waarbij u kunt denken aan opstellen van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap:

  • Eventuele vermogensafwikkeling bij echtscheiding
  • Opstellen en uitvoering van testament
  • Opzetten van trustfondsen voor kinderen
  • Nalaten aan goede doelen
  • Regelen van bedrijfsopvolging en/of overname
  • Eventuele schenkingen bij leven
  • Levensverzekeringen

Maar daarnaast is het belangrijk om dit totale scala van aspecten af te zetten tegen uw eigen oudedagvoorziening.

One-stop-shop of niet ?

Gezien de hoeveelheid van zaken die op u afkomen waar het gaat om de planning van de nalatenschap, rijst de vraag of het beter is per onderwerp expertise te zoeken en gebruiken of dat het beter is uw estate planning onder te brengen bij een partij. Aan beide kleven voordelen en nadelen, de vraag is dan ook niet gemakkelijk te beantwoorden. Er zijn meer dan voldoende bedrijven die de gehele estate planning voor hun rekening kunnen nemen en het voordeel ervan is duidelijk. Uw heeft een enkel aanspreekpunt en slechts een partij hoeft zich te verdiepen in alle aspecten van uw estate planning. Er zijn echter ook partijen die zich hebben gespecialiseerd in bijvoorbeeld bedrijfsopvolging en/of overname. Wanneer dit een van de belangrijkste aspecten is van uw estate planning is het wellicht verstandiger om voor dit aspect van uw estate planning gespecialiseerde expertise in te roepen. Het verdient in elk geval wel aanbeveling om niet per individueel aspect partijen te zoeken. De complexiteit van estate planning en de samenhang tussen alle aspecten in fiscale en juridische zin vragen om een focus die niet door een veelheid aan expertise geboden kan worden.

Doe vooral de fiscus geen plezier maar uw kinderen

Naast het voorkomen van problemen en het naar eigen wens en inzicht regelen van uw nalatenschap tijdens uw leven en na overlijden vormen een belangrijk onderdeel van estate planning. Maar, en daar hoeft niet moeilijk over gedaan te worden, een ander belangrijk onderdeel betreft de fiscaliteit. De eenvoudige vraag moet dan ook zijn wie u liever een plezier doet, de fiscus of uw kinderen ?

Complexe materie

Doordat er zoveel aspecten van juridische aard en fiscaliteit om de hoek komen kijken bij estate planning verdient het altijd aanbeveling om expertise in te roepen. Bovendien zijn schenkingsrecht, successierecht en fiscaliteit geen starre begrippen, maar ook aan doorlopende veranderingen onderhevig.