Category Archives: Individueel pensioenfonds

Pensioenopbouw Heel

Pensioenopbouw Heel

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Eigenaar in Heel een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Heel meer dan 109 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Eindloon regeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 63% van zijn laatst verdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Heel meer dan 10% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1608 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen BV. Deze BV (of stichting) in Heel fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 91% van de werkgevers in Heel richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 88 directeur-grootaandeelhouders in Heel hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1958 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies en som ook fiscaal advies van een financieel adviseur om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 88 directeuren in Heel een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 102500 euro?

Individueel pensioenfonds

Individueel Pensioen Sparen (IPS)

Individueel Pensioenfonds: goed idee?
In een Individueel Pensioenfonds kan je vrijwillig extra pensioenopbouw doen. Dit is dus niet ter vervanging van de pensioenopbouw die door middel van maandelijkse premie betalingen door uw werkgever tot stand komt. Deze vorm stelt u in staat om extra geld opzij te zetten voor uw pensioen door extra inhoudingen van uw brutosalaris. Het staat iedereen vrij, binnen fiscale grenzen, hieraan deel te nemen. Deze fiscale ruimte is individueel bepaald.

Het fiscale aspect dat IPS interessant maakt ligt in het feit dat premiebetalingen plaatsvinden in de vorm van inhoudingen op het brutosalaris.

Welk beleggingsfonds te kiezen voor IPS?

Dit hangt volledig af van de specifieke wensen van de individuele deelnemer. Algemene stelregel luidt echter wel dat hoe ouder iemand begint met IPS, des te defensiever hij of zij zou moeten beleggen. U kunt echt volledig zelf vrij bepalen in welk beleggingsfonds te beleggen en hoe speculatief u te werk wilt gaan. Uiteraard geldt voor IPS hetzelfde als voor uw “normale pensioen” in de zin dat u ook jaarlijks een overzicht zult ontvangen van uw pensioenfonds inzake inlegsaldo en het rendement. Op dit overzicht zult u ook het maximumbedrag terug vinden dat u maandelijks mag inleggen volgens de voor u geldende fiscale bepalingen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van leeftijd en van de hoogte van het pensioen dat door premiebetaling van de werkgever wordt opgebouwd.

Waarom is IPS zo aantrekkelijk?

Door inhouding op het bruto salaris wordt het te sparen bedrag aftrekbaar voor loonheffing en de premies voor WW en ZVW. Dit houdt in dat u belastingvrij spaart. Overigens is extra pensioenopbouw niet de enige reden dat mensen gebruik maken van IPS. Het kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om eerder met pensioen te gaan, omdat door extra sparen nu eenmaal eerder een beoogd kapitaal kan worden opgebouwd dan de 65 jarige leeftijd. Overigens liggen de kosten van IPS bij pensioenfondsen over het algemeen wel iets hoger dan bij collectieve pensioenregelingen. Dit vanwege het feit dat IPS veel meer “op maat” werk vereist en ingericht wordt naar uw individuele wensen en behoeften.

IPS doen of niet doen?

Het fiscale voordeel maakt IPS tot een goed alternatief voor extra pensioenopbouw of de mogelijkheid van eerder stoppen met werken. Het is echter slechts een van vele manieren om tot extra pensioenopbouw te komen en het verdient dan ook aanbeveling een adviseur te raadplegen die voor u kan inschatten of IPS voor u de beste manier hiervoor is.