Category Archives: Investering eigen woning

Pensioenopbouw Heemstede

Pensioenopbouw Heemstede

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Bedrijfseigenaar in Heemstede een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Heemstede meer dan 110 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Eindloonregeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen stichting toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 64% van zijn laatst verdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Heemstede meer dan 11% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1609 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen stichting. Deze BV (of stichting) in Heemstede fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 92% van de werkgevers in Heemstede richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 89 directeur-grootaandeelhouders in Heemstede hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1959 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies en fiscaal advies van een financieel en fiscaal adviseur om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 89 directeuren in Heemstede een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 103000 euro?

Investering eigen woning

Huren of kopen?

Investering in eigen woning± een verstandige keuze? In ieders leven komt er een moment dat de afweging gemaakt dient te worden tussen huren of kopen van een huis. En vooral in het licht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren op de woningmarkt is die afweging een lastigere geworden dan ooit. Tot 5 jaar geleden viel die afweging veel vaker uit in het voordeel van aanschaf van een huis dan van huren. Al was het alleen maar vanwege het argument dat huizen nu eenmaal altijd in waarde stijgen. Dat de waarde van een huis onder andere afhankelijk is van de conjunctuur is de afgelopen jaren wel gebleken.

Speculatief aankopen woning

Het fenomeen van speculatief aankopen van woningen is dan ook flink op zijn retour. En daarmee ook de levendigheid van handel in onroerend goed door bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Dit wil echter niet zeggen dat het niet financieel interessant meer is om als particulier een huis te kopen in de context van uw oudedagvoorziening.

De grootste onzekerheden in de woningmarkt zijn door wetgeving van de overheid verdwenen en door de rentestand en gedaalde woningprijzen kan het wel degelijk de voorkeur verdienen om een huis aan te schaffen in de afweging tussen kopen en huren. Bij het huren van een woning hoeft u zichzelf geen vragen te stellen over de invloed die dat kan hebben op uw pensioen. Die invloed is er namelijk niet. Als u echter een huis aanschaft, zijn er tal van factoren die van invloed zijn op uw mogelijke pensioen.

Aanschaf van een huis en de invloed ervan op uw pensioen

Wanneer u een aangeschafte woning als activa of asset wilt beschouwen, met andere woorden als een investering met rendement, moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de woning aan het einde van de looptijd van de hypotheek meer heeft opgebracht dan gekost. Klinkt simpel, maar vergeet niet alle kosten in deze berekening mee te nemen. Aan de opbrengstkant van de berekening zit de waardevermeerdering van de woning, eventuele verhuuropbrengsten en, als er sprake is van een beleggingscomponent in de hypotheek, het rendement ervan over de looptijd. Aan de kostenkant dient u bijvoorbeeld mee te rekenen verzekering, kosten van onderhoud, belastingen maar ook kosten die verbonden zijn aan het verkrijgen van hypotheek (notaris, overdrachtsbelasting, hypotheekkosten etc.) Pas als na het berekenen blijkt dat er over de looptijd van de hypotheek sprake blijkt van een positieve kapitaalopbouw kunt u spreken van een investering met rendement. En er dus dientengevolge ook rekening mee kunt houden als component van uw pensioenopbouw. Blijf er echter altijd rekening mee houden dat een aantal variabelen onder invloed staan van conjunctuur en dus niet exact voorspeld kunnen worden en dus een risico inhouden. De analyse van risico versus beloning is dan ook een noodzakelijke en over het algemeen zal een financieel expert of adviseur beter in staat zijn om die afweging voor u te maken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere overwegingen wanneer u een huis gaat aanschaffen. Als een woning financieel interessant blijkt, moet het natuurlijk ook nog bij uw woonwensen passen en bij het toekomstperspectief (heeft u al kinderen of komen er wellicht nog kinderen).

Hypotheek als pensioeninstrument

Eenmaal de beslissing genomen tot aanschaf van een woning, wordt de keuze voor een hypotheekvorm van groot belang. Tegenwoordig kunt u een hypotheek helemaal “op maat” laten maken en combinaties van spaarhypotheek, beleggingshypotheek, aflossingsvrij etc. maken. Dit uiteraard binnen de context van de recente verandering in wetgeving. Uw eigen omstandigheden en wensen vormen de bepalende factoren voor welke vorm het beste bij u past. Zeker wanneer u de woning wilt inzetten als component van uw pensioenopbouw. Raadpleeg hiervoor dan ook altijd een hypotheekadviseur, die de inschatting kan maken welke vorm u het best past.