Category Archives: Leven van spaargeld

Pensioenopbouw Heerhugowaard

Pensioenopbouw Heerhugowaard

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Directeur Grootaandeelhouder in Heerhugowaard een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Heerhugowaard meer dan 102 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Middelloon’, waarbij de dga zichzelf een stamrecht BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 62% van zijn laatst verdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Heerhugowaard meer dan 12% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1502 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde stamrecht BV. Deze BV (of stichting) in Heerhugowaard fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 95% van de werkgevers in Heerhugowaard richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 27 directeur-grootaandeelhouders in Heerhugowaard hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1962 euro per maand. De DGA krijgt financieel en fiscaal advies van verzekeraars om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 27 directeuren in Heerhugowaard een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 104500 euro?

Leven van rendement op spaargeld

Rentenieren

Leven van rendement op spaargeld: kan dat? Wie zou het niet willen, leven van spaargeld en het rendement erop ? We hebben er ongetwijfeld allemaal wel eens over nagedacht, voor de meesten is het echter niet weg gelegd. Om het te kunnen bereiken begint het met de wetenschap hoeveel kapitaal je nodig hebt op een bepaalde leeftijd om het de rest van leven mee “uit te zingen”.

Benodigd kapitaal

Om bij benadering het benodigde kapitaal te kunnen berekenen dat u nodig heeft om van uw spaargeld en rendement te kunnen leven zijn twee factoren van belang: 1. Uw leeftijd en daarmee bij benadering de resterende levensverwachting. 2. Uw uitgavenpatroon. Nu is niets persoonlijker en individueler dan uitgavenpatroon, dus we beperken ons tot algemeenheden binnen de context van de veronderstelling van gemiddelden.

Voorbeelden

Iemand van ongeveer 60 zal doorgaans aan een vermogen van tussen de Euro 75.000 en Euro 250.000 genoeg hebben om te stoppen met werken, uitgaande van een rendement op het kapitaal van 5%. Iemand van ongeveer 50 jaar heeft nog minimaal 15 jaar te gaan tot de pensioengerechtigde leeftijd en moet denken aan een benodigd kapitaal van tussen de Euro 750.000 en Euro 900.000 om reeds op die leeftijd te kunnen stoppen met werken. Iemand van 30 jaar zal al gauw Euro 2.500.000 aan kapitaal moeten hebben om zijn werkgever een ontslagbrief te kunnen geven. Nogmaals, we gaan er in deze voorbeelden vanuit dat mensen een gemiddeld, zeker niet exorbitant, bestedingspatroon hebben.

Vermogensrendementheffing

Een belangrijk fiscaal aspect waar iedere “rentenier” mee te maken zal krijgen is de zogenaamde vermogensrendementheffing. Deze bedraagt 1,2% op het vermogen dat elk jaar opnieuw fiscaal wordt vastgesteld. Als u bijvoorbeeld op 1 januari een vermogen heeft van Euro 1.000.000, zult u 1,2%, ofwel Euro 12.000 met de fiscus moeten afrekenen bij de belastingaangifte inkomstenbelasting van het daaropvolgende jaar. Stel dat u in dit jaar een rendement van 5% op uw vermogen heeft gerealiseerd, door sparen, beleggen etc., dan heeft u dus Euro 50.000 verdiend minus Euro 12.000 aan vermogensrendementheffing, ofwel een netto groei van Euro 38.000 van uw kapitaal. Mocht u in dat jaar een bestedingspatroon hebben van Euro 38.000 dan heeft u kapitaal neutraal geleefd. Met andere woorden, als U van Euro 38.000 per jaar kunt leven, heeft u aan een miljoen genoeg om niet meer te hoeven werken. Bedenk hierbij wel dat als u zou werken en dezelfde Euro 38.000 zou verdienen een aantal belangrijke verzekeringen en sociale lasten al zijn betaald. Ondanks deze kennis zal het nog steeds niet voor velen zijn weggelegd om ver voor de pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken, maar als u eenmaal aan het rekenen slaat blijkt het toch wel mee te vallen om een paar jaar van uw loopbaan af te halen zonder uzelf meteen compleet tekort te doen op financieel gebied onderweg er naartoe.