Category Archives: Onroerend goed

Investeren in vastgoed en onroerendgoed

Rendement op investering

Investeren in vastgoed en onroerend goed: verstandige keuze?

Door de recente ontwikkelingen in de woningmarkt als gevolg van de financiƫle crisis heeft er een afwaardering plaatsgevonden op onroerend goed.

Met andere woorden, een heleboel woningen zijn minder waard geworden in vergelijking met de tijd voor de crisis. Dit heeft ervoor gezorgd dat er minder speculatieve handel in vastgoed plaatsvindt. Investeren in vastgoed en onroerend goed, speculerend op waardevermeerdering, is dan ook minder populair geworden.

Dit wil echter niet zeggen dat het niet lonend meer zou kunnen zijn om te investeren in vastgoed en onroerend goed, omdat er wel degelijk nog steeds een rendement behaald kan worden.

Analyse opbrengsten versus kosten

Historisch gezien groeit vastgoed en onroerend goed in waarde als het bezien wordt op de lange termijn. Gegeven de huidige conjunctuur kun je het echter niet zien als een korte termijn rendement. Rendement waar voor de korte termijn aan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld inkomsten uit verhuur. Belangrijk is echter wel om deze opbrengsten af te zetten tegen de kosten van het bezitten en onderhouden van vastgoed en onroerend goed. Kosten waar o.a. aan gedacht moet worden:

  • Eventuele hypotheeklasten van object(en)
  • Onderhoudskosten van object(en)
  • Verzekeringskosten van object(en)
  • Belastingen op object(en)

Renteverlies op kapitaal gestoken in object(en)

Op het moment dat de opbrengsten uit uw investering(en) hoger zijn dan de ermee gepaard gaande kosten, kunt u spreken van een rendement. Als het rendement nu berekend wordt als percentage van het investeringsbedrag kan het afgezet worden tegen hetzelfde kapitaal beleggen of sparen tegen een bepaalde rente. Pas dan kunt u dus bepalen of investeren in vastgoed en onroerend goed u meer rendement gaat opleveren dan gewoon sparen. Subjectief element dat in het vergelijk dient meegenomen te worden is verder dat uw geld wegzetten tegen een vooraf bepaalde rente u verder geen “hoofdpijn” zal bezorgen. Investeren in vastgoed en onroerend goed draagt extra, niet in te calculeren, risico’s met zich mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onverwachte extra onderhoudskosten of slechte (lees niet betalende) huurders. Een interessant dilemma kan zich voordoen wanneer een eventueel rendement uit vastgoed en onroerend goed zich nagenoeg verhoudt tot wanneer uw het benodigde kapitaal voor de investering op een spaarrekening zou zetten met een bepaalde rente. Mits u dan voor de langere termijn committeert aan investeren in vastgoed en onroerend goed mag u toch rekenen op een extra rendement door middel van waardevermeerdering van uw portfolio. Dit geldt niet voor datzelfde geld op een spaarrekening, dat nu eenmaal rendeert tegen een vast, vooraf bepaald, rentepercentage.

Conclusie

In het algemeen kan gesteld worden dat investering in vastgoed en onroerend goed in de huidige conjunctuur alleen interessant is in een niet-speculatieve context, tenzij u de hoge ermee gepaard gaande risico’s wenst te nemen. Indien u echter voor de lange termijn investeert en een goede opbrengsten/kosten analyse maakt zijn er wel degelijk rendementen te realiseren in de vorm van bijvoorbeeld verhuur, aangevuld met eventuele waardevermeerdering van uw portfolio op de lange termijn.