Category Archives: Pensioen aanvullen

Pensioen aanvullen

Pensioen aanvullen voor zekerheid

Laat het pensioen aanvullen om tijdens uw oude dag voldoende inkomen te hebben! Het pensioenstelsel is geen garantie meer dat u ruim bent bedeeld indien u de pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald.

Er is namelijk gebleken dat pensioenen worden bevroren of juist gekort omdat de verzekeraar onvoldoende financiële middelen ter beschikking heeft.

Toch moet u nog tot uw pensioen geld daarbij inleggen om van een goede oude dag te kunnen genieten. Het is dus ook noodzaak om na te denken hoe u meer geld voor later kunt realiseren. Wat zijn de tips voor het pensioen aanvullen zodat u wel een ruime pensioen uitkering krijgt?

Wees zeker: hiaat pensioen aanvullen

Pensioenfondsen kunnen niet meer garanderen wat u ooit is beloofd. Het pensioen valt blijkbaar veel lager uit dan ooit is voorspeld. Om die omstandigheid te voorkomen doet u er goed aan om naast de AOW, de standaard werkgevers pensioen regeling een aanvullende persoonlijke pensioen regeling te starten. U weet namelijk niet hoeveel er werkelijk wordt opgebouwd aangezien de pensioenfondsen met uw geld speculeren. Het is dus noodzaak om een buffer voor uw pensioen in te bouwen zodat als het ware de pensioen hiaat kan worden opgevuld. De enige manier om dat te doen is door het pensioen aan te vullen met een eigen spaarplan. Hoe doet u dat?

Wat is bruto sparen?

In ons land bestaat de mogelijkheid om buiten de reeds aangegane regelingen voor uw pensioen extra geld in te leggen. Daartoe maakt u gebruik van bruto sparen voor het pensioen aanvullen. Om dat te doen heeft u twee interessante producten ter beschikking:

  • de uitgestelde lijfrente polis: dit is bruto sparen bij een verzekeraar. Daarbij kunt u aanvullende wensen en eisen regelen welke soms binnen het banksparen niet mogelijk zijn. Hierbij wordt wel meer polis gevraagd, let dus op de voorwaarden;
  • het banksparen: bij uw eigen vertrouwde bank kunt u een deel van uw inkomen op een afgeschermde rekening storten. Dat deel inclusief verworven rentes worden niet voor de fiscus belast en dus profiteert u handig. Voordeel is eveneens dat al het gespaarde kapitaal tot honderdduizend euro binnen het deposito garantiestelsel valt en dus door DNB is gegarandeerd.

Aanvullend pensioen

Het aanvullen van een pensioen

Wanneer u een pensioen opbouwt dan is het doel om om dit op uw pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar volledig te hebben opgebouwd. Het kan wel eens voorkomen dat er een pensioengat ontstaat wat er voor kan zorgen dat u op uw 65e geen volledig pensioen zou hebben. Het is daarom ook verstandig om een pensioen aan te vullen zodat u alsnog een volledig pensioen kunt genieten wanneer u daar recht op heeft.

Verschillende manieren van uw pensioen aanvullen

Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen wanneer er sprake is van een pensioengat. U kunt overigens ook uw pensioen aanvullen zonder dat er sprake is van een pensioengat. Wanneer u uw pensioen aanvult terwijl er geen sprake is van een pensioengat wordt uw volledige pensioen gewoon groter en kunt u wellicht ook eerder met pensioen gaan.

Qua aanvullen van uw pensioen heeft de keuze uit een aantal opties, te weten:

  • Levensloopregeling
  • Lijfrenteverzekering
  • Banksparen
  • Koopsompolis

Jaarlijkse storting

U kunt zelf bepalen hoeveel u jaarlijks wilt storten en waar u dat wil storten. Wanner de looptijd van de koopsompolis is verlopen dan dient u het opgebouwde kapitaal te gebruiken om een lijfrente te kopen. Deze lijfrente ontvangt u dan vervolgens op periodieke basis. Over deze uitkering moet u overigens wel belasting betalen.

Pensioen aanvullen met banksparen

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen aan te vullen door middel van banksparen. Banksparen houdt simpelweg in dat een vast bedrag spaart op een spaarrekening of een beleggingsrekening. Deze spaarrekening of beleggingsrekening zal over het algemeen geblokkeerd zijn zodat u er niets af kunt halen. Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt krijgt u dan een periodieke uitkering tijdens een bepaalde periode.

Pensioen aanvullen met koopsompolis

Wanneer u uw pensioen wilt aanvullen kunt u kiezen voor de koopsompolis. De koopsompolis is een methode waarmee u in een keer een bedrag stort wat u voor bepaalde tijd vast zet tegen een zo hoog mogelijk rendement. De koopsompolis is eigenlijk een vorm van lijfrenteverzekering. U kunt daarnaast de premie die u betaalt fiscaal aftrekken wat het voordelig maakt.

Hoeveel geld heb ik nodig

Financiële behoefte na pensioen

Hoeveel geld heb ik nodig. Het lijkt een eenvoudige vraag: Hoeveel geld heb ik nodig na mijn pensioen.

Maar voor 100 verschillende mensen zijn er 100 verschillende antwoorden. Belangrijke factoren die bij het antwoord een rol spelen zijn bestedingspatroon, is er een eigen woning waar al dan niet nog hypotheek op rest. Is er naast AOW en werkgeverspensioen nog gespaard, is er lijfrente etc.

Bewust sparen

In het algemeen kun je wel stellen dat je meestal minder geld na je pensioen nodig hebt dan je in eerste instantie zou denken. Voor de meeste mensen geldt immers dat ze de hypotheek op hun woning wel afbetaald zullen hebben. Voor jongeren geldt vaak dat ze nog niet heel erg bewust bezig zijn met sparen, voor ouderen vaak juist wel.

Voor bijna iedereen die met pensioen gaat geldt wel dat kinderen de deur uit zijn, daar waar u op jongere leeftijd vaak wel nog de kosten van opvoeding, school etc. voor uw rekening neemt.

Ambities en levensstijl

Het hangt dus voornamelijk van uw eigen wensen en behoeften af hoeveel geld u nodig heeft na uw pensioen. Dat tweede huisje in Frankrijk, die wereldreis, emigreren naar Spanje en zo verder zullen bekostigd moeten worden. En meestal zult u hiervoor vroeger in uw leven moeten gaan plannen dan wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Bovendien zullen dit soort wensen vaker wel dan niet bekostigd moeten worden uit de opbrengst van kapitaal dat u heeft opgebouwd naast AOW en werkgeverspensioen.

Hoe eerder u begint hoe goedkoper uw toekomstdromen

Om op de pensioengerechtigde leeftijd een kapitaal te hebben opgebouwd dat bijvoorbeeld volstaat om dat tweede huisje in Frankrijk te kopen helpt het als u vroeg in uw leven begint met opbouwen van kapitaal naast AOW en werkgeverspensioen. Immers, hoe vroeger u ermee begint, hoe minder geld u per maand opzij hoeft te leggen om tot het beoogde eindkapitaal te komen. In elk geval loont het de moeite om ver voor uw pensioen u zelf de vraag te stellen hoe uw leven er financieel moet uitzien wanneer u eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Op die manier manoeuvreert U zichzelf in de best mogelijke positie om eventuele teleurstellingen voor te blijven. Nu weten waar u staat verschaft u de mogelijkheid gedurende een langere periode zelf nog (bij)sturing te geven aan uw oudedagvoorziening.

Uniform Pensioen Overzicht

Het verdient dan ook aanbeveling om minstens elke 5 jaar eens advies in te winnen bij een pensioenadviseur op basis van uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De adviseur kan u niet alleen voorrekenen hoe het er financieel voor u uitziet na pensioen, maar ook de beste methodes aanreiken voor kapitaalopbouw naast AOW en werkgeverspensioen, om na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te kunnen (blijven) doen wat u voor ogen had.

Spaargeld

Sparen voor pensioen

Elke Nederlander heeft na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd recht op een AOW uitkering en op het pensioen dat tijdens de loopbaan is opgebouwd door premiebetalingen via de werkgever.

In toenemende mate blijkt dat het totaalbedrag van deze twee uitkeringen onvoldoende blijkt om van rond te komen. Het gevreesde “pensioengat” is geen mythe, maar helaas voor veel gepensioneerden een realiteit van alledag. En in heel veel gevallen niet eens te verwijten aan de gepensioneerde, maar gevolg van korting op pensioen door de financiële crisis, een te hoge franchise etc.

Bovendien lijkt het erop dat de verantwoordelijkheid voor een goede oudedagvoorziening door veranderende wetgeving steeds meer verlegd wordt naar werknemers zelf.

Nu is er op zich niets mis met deze verandering, in het Australische model is deze transformatie succesvol doorgevoerd over een periode van ongeveer 20 jaar, maar het is wel belangrijk dat het bewustzijn van deze transformatie groot is. Ongeacht uw leeftijd verdient het nagenoeg altijd aanbeveling kapitaal op te bouwen naast uw AOW uitkering en werkgeverspensioen. Dit kan uiteraard in vele vormen zoals Individueel Pensioen Sparen (IPS), lijfrente, banksparen, eigen woning etc. Op deze website vindt u informatie over alle juridische, financiële en fiscale aspecten van deze vormen van sparen.

Belangrijke afwegingen

Extra sparen voor een pensioen kan door periodiek extra geld opzij te zetten in allerlei vormen, maar bijvoorbeeld ook door eenmalig een groter bedrag opzij te zetten. Let er wel op dat beide vormen hun eigen fiscale effecten teweeg brengen en afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kan de ene vorm beter uitpakken voor u dan de andere. Belangrijke afweging is echter altijd of u het extra geld dat u opzij wilt zetten op dat moment ook echt kunt missen. Iedereen wil uiteraard ook tijdens zijn of haar loopbaan een leuk leven kunnen leiden. Maak dan ook niet de fout om uitsluitend met de financiële situatie na uw pensionering bezig te zijn.

Hoe vroeger u begint hoe goedkoper uw extra pensioen

Wellicht overbodig, omdat het zo logisch is, maar toch het vermelden waard. De meest voorkomende vorm van extra sparen voor pensioen bestaat uit het periodiek extra geld opzij zetten van geld voor het pensioen in de vorm van banksparen, beleggen, lijfrente, IPS etc. met de intentie om op pensioengerechtigde leeftijd tot een beoogd eindkapitaal te komen. Kapitaal dat vervolgens na pensionering in periodieke termijnen weer aan u uitbetaald wordt naast AOW en werkgeverspensioen. Ongeacht het beoogde eindkapitaal, hoe meer termijnen u heeft om tot het beoogde kapitaal te komen, hoe lager het termijnbedrag uiteraard is. Met andere woorden, hoe vroeger u begint, hoe goedkoper uw extra pensioen.