Category Archives: Pensioen vergelijken

Pensioen vergelijken

DC regeling

Pensioen vergelijken: een goed idee?

De meeste Nederlanders bouwen een pensioen op door periodieke premiebetaling via de werkgever. Dit is de zogenaamde DC regeling (DC=Defined Contribution).

Vaste premiebetalingen per maand via de werkgever zorgen daarbij voor de opbouw van kapitaal, van waaruit uw pensioen kan worden bekostigd nadat u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. De hoogte van het kapitaal wordt daarnaast bepaald door het rendement dat tijdens de pensioenopbouw is behaald. Voor alle duidelijkheid, dat is dus een variabele component in uw pensioenopbouw. Over het algemeen is het zo dat hoe jonger de werknemer is hoe risicovoller er wordt belegd en naarmate de werknemer ouder wordt zal er in toenemende mate defensiever worden belegd.

Verder van invloed op de hoogte van uw eindkapitaal zijn de hoogte van de rente op de ingangsdatum van uw pensioen en de tarieven van de kosten die uw pensioenverstrekker in rekening brengt.

Pensioenvergelijker

Vanwege de grote invloed die de variabele component in de pensioenopbouw heeft verdient het aanbeveling om periodiek uw huidige pensioen te vergelijken met andere beschikbare regelingen. In het eerste kwartaal van 2014 bijvoorbeeld is de uitkering van de gemiddelde premieregeling met 1 procentpunt gedaald. In gewone mensentaal betekent dit dat de gemiddelde 40 jarige persoon per maand een pensioenuitkering zou krijgen van Euro 795 in plaats van de Euro 800 in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Er is een veelheid aan websites beschikbaar waar u vanuit uw eigen specifieke situatie kunt bekijken wat voor u van toepassing is en wat uw verwachting is inzake eindkapitaal na het bereiken van pensioengerechtigde leeftijd. Meest belangrijk hierbij is het inzicht wat uw maandelijkse uitkering zal zijn. Eveneens verkrijgt u inzicht in de manier waarop inflatie, marktrente en beurskoersen hierop van invloed zijn.

Kennis is macht

De meeste Nederlanders zijn zich slechts vaag bewust van hun pensioenopbouw. Deels door het misplaatste vertrouwen dat het wel goed zal komen met het pensioen, deels door de gedachte dat je er nu eenmaal toch geen invloed op hebt omdat het allemaal via de werkgever geregeld is. Toch geldt ook hier het aloude cliche dat kennis macht is. Waarom zou u zich laten verrassen in positieve of negatieve zin na het bereiken van uw pensioen. Er rest nog een belangrijk deel van het leven na het pensioen en u heeft wel degelijk invloed op uw financiĆ«le situatie. De truc is om doorlopend op de hoogte te zijn van uw pensioenopbouw, zodat u tussentijds kunt “schakelen”. Hetzij door te switchen tussen de verschillende beschikbare premieregelingen, danwel door kapitaal op te bouwen buiten uw pensioenregeling middels sparen, lijfrente etc. Alle informatie die u nodig heeft om tot een gewogen oordeel te komen is beschikbaar online in de vorm van vele websites waar u pensioenen kunt vergelijken. Daarnaast zal een pensioenadviseur u prima kunnen helpen als u periodiek eens een check zou willen doen hoe uw pensioen ervoor staat.

De tekst is vertaald uit het Engels door Iwan Ooms. Dit algemene advies is geen vervanging van individueel financieel advies.

Pensioen berekenen

Het berekenen van uw pensioen

Wanneer u een pensioen wilt opbouwen of al aan het opbouwen bent is het belangrijk dat u weet hoe u uw pensioen moet berekenen. Het is namelijk de bedoeling dat uw pensioen op uw 65e levensjaar groot genoeg is wanneer het uitgekeerd gaat worden. Maar hoe berekent u nou eigenlijk uw pensioen en waar moet u allemaal rekening mee houden?

Het overzicht van uw pensioen

Wanneer u een pensioen opbouwt bij een pensioenfonds dan krijgt u waarschijnlijk jaarlijks een overzicht van uw tot dan toe opgebouwde pensioen. Dit overzicht is erg belangrijk omdat dit u leert hoe u er voor staat op dat moment. Met het overzicht van uw pensioen kan een pensioenadviseur bovendien onderzoeken of alles nog op schema ligt.

Hiermee wordt bedoeld of er niet sprake is van een pensioengat. Wanneer er namelijk blijkt dat er een pensioengat is ontstaan dan zal dit opgevuld moeten worden. U kunt op verschillende manieren uw pensioengat opvullen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Lijfrente
  • Levensloopregeling
  • Banksparen
  • Koopsompolis

Jaarlijkse controle

Wanneer er elk jaar een berekening wordt gedaan naar het eventuele pensioengat dan zal het pensioengat niet zo groot zijn mocht er een worden ontdekt.

Evenwichtige pensioen opbouw

Wanneer dit echter maar een keer in de 5 of zelfs 10 jaar wordt berekend dan kan het zomaar zijn dat het pensioengat al flink is opgelopen en dat mensen het moeten aanvullen met een groot bedrag, hetgeen vanzelfsprekend niet altijd even makkelijk is. Daarom is het belangrijk om een goed overzicht te houden wanneer het gaat om uw pensioenopbouw.

Het berekenen van uw pensioengat

Bij het berekenen van uw pensioengat wordt er op een bepaald tijdstip gekeken hoeveel geld u tekort zou komen op het moment dat u pensioengerechtigd bent.