Category Archives: Pensioen

Pensioenopbouw Hengelo

Pensioenopbouw Hengelo

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de Directeur Grootaandeelhouder in Hengelo (Gld.) een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Hengelo (Gld.) meer dan 106 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Eindloon regeling’, waarbij de dga zichzelf een pensioen BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 66% van zijn laatst verdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Hengelo (Gld.) meer dan 16% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1506 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen BV. Deze BV (of stichting) in Hengelo (Gld.) fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 76% van de werkgevers in Hengelo (Gld.) richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie

Meer dan 31 directeur-grootaandeelhouders in Hengelo (Gld.) hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1966 euro per maand. De DGA krijgt fiscaal advies van een bank om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 31 directeuren in Hengelo (Gld.) een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 81000 euro?

Pensioen hypotheek

Het aflossen van een hypotheek

Wanneer u een hypotheek heeft afgesloten zult u maandelijks een bedrag moeten betalen aan rente en aan aflossing. Wanneer de looptijd van de hypotheek dan is verstreken is de hypotheek volledig afgelost. U kunt er ook voor kiezen om de hypotheek pas aan het einde af te lossen met kapitaal dat u tijdens de looptijd van de hypotheek zelf opbouwt.

Uw hypotheek aflossen met een levensverzekering

U kunt ervoor kiezen om uw hypotheek af te lossen door een levensverzekering af te sluiten die is verbonden aan uw hypotheek. U kunt hiermee ook alvast een gedeeltelijk vermogen opbouwen voor als u over een aantal jaren pas een huis wil gaan kopen. Hierbij kunt u gebruik maken van de fiscale voordelen van een Kapitaalverzekering Eigen Woning, de KEW.

Over het algemeen is het uit fiscaal oogpunt overigens niet voordelig om een hypotheek af te lossen voordat de maximale periode van dertig jaar is verstreken. Met een levensverzekeringsconstructie is het echter wel verstandig om een dusdanig vermogen op te bouwen zodat u na dertig jaar de hypotheek in een keer kunt aflossen. Zo maakt u namelijk gebruik van de fiscale vrijstellingen.

Vroegtijdig hypotheek aflossen

Daarnaast brengt het vroegtijdig aflossen met zich mee dat u feitelijk uw geld in de stenen van uw huis steekt. Op deze manier krijgt u er dus geen rente over en kunt u er niet meer over beschikken. Daarnaast kan het huis verminderen in waarde waardoor het geld wat u erin hebt gestoken dus ook in waarde vermindert.

Doorwerken na pensioenering

Doorwerken na pensionering is fiscaal lonend

Doorwerken na je pensionering± is dat verstandig? Steeds meer mensen blijven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd doorwerken, 181.000 afgelopen jaar tegenover 55.000 pakweg 20 jaar geleden. Het betreft echter een nog altijd relatief klein percentage van pensioengerechtigden met zo’n 7 procent.
De drie belangrijkste redenen waarom mensen blijven doorwerken na hun pensionering zijn op dit moment:

Tegenvallend pensioen

Mensen willen nog niet full-time thuis zitten en werken nog part-time

Het is fiscaal lonend om door te werken

Op dat laatste aspect willen we iets dieper ingaan. Doorwerken na pensionering is fiscaal lonend vanwege het feit dat de werknemer geen premies meer hoeft af te dragen voor AOW, WW, ziektewet, WAO en WIA. Nadeel is dat een gepensioneerde recht heeft op lagere hefingskortingen, waardoor het belastbaar inkomen hoger is. Desondanks blijft er van elke verdiende euro voor de gepensioneerde netto ongeveer 18 cent meer over. Bovendien heeft doorwerken geen enkele invloed op de AOW uitkering. Doorwerken bij de oude werkgever is overigens geen vanzelfsprekendheid, eerder een privilege. In de meeste CAO’s is het zo geregeld dat werknemers automatisch worden ontslagen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Overigens verdient het aanbeveling om uw pensioenverstrekker ook verder gaat met opbouw van uw pensioen als u doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit verschilt namelijk per pensioenfonds. Overigens is er op dit moment geen wettelijk minimumloon voor gepensioneerden, maar de overheid is wel bezig met wetgeving hieromtrent.

Aanvullen pensioengat

Zoals hierboven aangegeven werken veel mensen na hun pensionering door om het pensioengat te dichten. Dit wil zeggen dat er een gat zit tussen de hoogte van de uitkering en de financiële behoefte. Dit hoeft u niet te overkomen wanneer u de adviezen ter harte neemt van deze website, maar is toch veel mensen overkomen door twee redenen: 1. Te laag bewustzijn van pensioenopbouw tijdens de loopbaan. 2. De conjunctuur van de afgelopen jaren heeft het pensioen negatief beïnvloed. Eens te meer reden om periodiek op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw pensioenopbouw en op tijd te schakelen als hiervoor de noodzaak ontstaat.

Zingeving van doorwerken na pensionering

Natuurlijk dient ook vermeld te worden dat mensen vaak emotionele redenen hebben om door te werken na hun pensionering en zich niet alleen verlaten op financiële motieven. In sommige gevallen vinden gepensioneerden het zonde om hun kennis en ervaring verloren te laten gaan en in veel gevallen sluiten hun werkgevers zich daarbij aan. Bovendien willen sommige mensen langer vasthouden aan het gevoel dat ze bijdragen en nog een verschil kunnen maken. Dat doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dan ook nog eens het voordeel geeft van fiscale beloning is dan een mooie extra bijkomstigheid.