Category Archives: Pensioengat

Pensioen eigen beheer

Ondernemers en hun pensioen

Een pensioen is iets wat voor iedereen belangrijk is om goed op orde te hebben. Voor normale werknemers in een bedrijf is het vaak mogelijk om een pensioen op te bouwen bij hun werkgever. Een ondernemer heeft echter geen werkgever omdat hij zelfstandig opereert. Toch is het ook voor een ondernemer belangrijk dat hij er warmpjes bij zit wanneer hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. Een ondernemer heeft hiervoor een aantal mogelijkheden.

Een pensioen in eigen beheer

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer onder te brengen. Het voordeel van een pensioen onderbrengen in eigen beheer is dat u het pensioenkapitaal kunt gebruiken voor de financiering van het eigen bedrijf. Het nadeel van een pensioen in eigen beheer is vanzelfsprekend dat men de eigen pensioenvoorziening kwijt is wanneer de ondernemer failliet gaat.

Deze vorm van pensioen opbouwen biedt de ondernemer een fiscaal voordeel aangezien de pensioenreservering ten laste van de winst mag worden gebracht. Zolang een ondernemer maar rekening houdt met de risico’s die er verbonden zijn aan het in eigen beheer houden van het pensioen zoals daar zijn:

  • Faillisement
  • Tegenvallende resultaten
  • Langlevenrisico
  • Overdracht buiten uw invloedsgebied

De verzekering als middel om pensioen op te bouwen voor een ondernemer

Een andere mogelijkheid voor een ondernemer om een pensioen op te bouwen is om zich te laten verzekeren voor een inkomen op een oudere leeftijd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door middel van een lijfrente verzekering.

Fiscaal voordelig sparen

Dit heeft vaak bovendien een fiscaal voordeel en kan daarmee een prima aanvulling zijn op uw pensioen.

Bedrijfswaarde als pensioen voor een ondernemer

Naast de mogelijkheid om als ondernemer de opbouw van het pensioen in eigen beheer te hebben kunnen ze ook de bedrijfswaarde verhogen als middel ome en pensioen op te bouwen. Dit is in theorie de meest winstgevende mogelijkheid om een pensioen op te bouwen. Op deze manier komt er op de leeftijd dat u gaat stoppen met werken een enorm bedrag vrij door de overname van uw bedrijf hetgeen u kunt gebruiken voor uw pensioen.

Geld voor pensioen

Tips over: Geld voor pensioen: hoe sta ik ervoor?

Kent u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

Wetgeving door de overheid verplicht pensioenfondsen en het verbond van verzekeraars om actieve deelnemers periodiek te voorzien van adequate informatie inzake status pensioen. Hiervoor zijn zogenaamde UPO-modellen ontwikkeld door de pensioenkoepels. Aan de UPO-modellen voor actieve deelnemers liggen wettelijke richtlijnen ten grondslag. Andere UPO-modellen worden beschouwd als best practice.

Uw eigen UPO zal u jaarlijks verstrekt worden door uw pensioenfonds(en) en geeft u inzicht in hoe uw pensioen ervoor staat.

Dit is een niet te onderschatten stukje informatie, omdat het uw enige gereedschap is dat u in staat stelt te bepalen of de combinatie van uw AOW uitkering en werkgeverspensioen u financieel voldoende middelen zal verschaffen om het leven te leiden dat u voor ogen heeft na uw pensionering. Op basis van de status quo van uw UPO kunt u bepalen of u eventueel bij moet schakelen en extra kapitaal op zou moeten bouwen. Daarnaast is het Uniform Pensioenoverzicht geen star begrip, maar onderhevig aan doorlopende verandering. Informatie hierover vindt u op www.uniformpensioenoverzicht.nl.

Extra pensioen informatie

Pensioeninformatie voor consumenten komt meestal bij het eigen pensioenfonds, verzekeraar of een pensioenadviseur vandaan, maar er is ook zeer nuttige informatie te vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.pensioenkijker.nl. Op deze websites is bijvoorbeeld te vinden welke pensioenfondsen per april 2014 genoodzaakt zijn geweest om pensioenuitkeringen en pensioenopbouw te verlagen of anderszins herstelmaatregelen hebben moeten treffen. Eveneens kunt u hier terugvinden hoe de AOW leeftijd in stappen omhoog wordt gebracht naar 66 jaar in 2019 en 67 in 2023. Verder zal vanaf 2024 de AOW leeftijd gekoppeld worden aan levensverwachting.

Wordt u gekort op uw pensioen?

Uw pensioenverstrekker is verplicht om nieuwe pensioengegevens door te geven aan www.mijnpensioenoverzicht.nl als herstelmaatregelen of korting op pensioen op u van toepassing zijn. Op het moment dat dit is gebeurd, zijn de implicaties voor u ook zichtbaar. Dit zal in de loop van 2014 gebeuren en dit jaar is dan ook een belangrijk jaar om kennis te nemen van de eventuele nieuwe status van uw pensioen. Het verdient dit jaar dan ook aanbeveling om een pensioenadviseur te laten kijken naar uw nieuwe situatie als uw pensioenverstrekkers een van de fondsen is die herstelmaatregelen hebben moeten treffen of u zelfs hebben moeten korten op uw pensioen.

Actuele pensioen ontwikkelingen

Op dit moment is er een levendige discussie gaande over pensioenwetgeving en het lijkt erop dat de regering maatregelen wil gaan nemen om met name de “houdbaarheid” van het pensioenstelsel te verbeteren. Als dit zich zal gaan vertalen naar wetsvoorstellen zullen pensioenfondsen waarschijnlijk minder snel verplicht worden te korten om te korten als het even tegenzit en waarschijnlijk verplicht worden grotere buffers aan te leggen in mindere tijden. Goed nieuws voor gepensioneerden en mensen die op de drempel staan van hun pensioen, maar een vergroting van de verantwoordelijkheid van jongeren om een goed pensioen op te bouwen.