Category Archives: Persoonlijke budgettering

Persoonlijke budgettering

Besparen op je uitgaven voor je 65e

Persoonlijke budgettering: een ideaal plaatje.

De economische crisis heeft de meeste Nederlanders in meerdere of mindere mate geraakt en financiele effecten gehad. Als u uw baan niet heeft verloren bent u naar alle waarschijnlijkheid minder geraakt dan iemand die zijn of haar baan, als gevolg van de crisis, wel heeft verloren.

Universeel is echter dat er voor bijna iedereen wel manieren zijn om in deze tijd van laagconjunctuur te besparen op uitgaven. Een aantal voorbeelden:

  • Als huiseigenaar loont het de moeite protest aan te tekenen tegen de WOZ waarde die door uw gemeente aan u wordt verstrekt. Deze waarde is veelal nog gebaseerd op oude gegevens van voor de crisis en de potentiele waardevermindering van uw woning dientengevolge.
  • Is die tweede auto wel echt pure noodzaak ? Of kan die ene auto niet vervangen worden door een kleinere, milieuvriendelijkere en goedkopere auto ?
  • Het kan financieel in uw voordeel zijn van ziektekostenverzekeraar te veranderen.
  • Het kan financieel in uw voordeel zijn van energieleverancier te veranderen.
  • Gaat u wel vaak genoeg naar de sportschool om dat dure abonnement te rechtvaardigen ?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders enkele honderden euro’s per maand kunnen besparen door eens serieus naar hun uitgaven te kijken en vervolgens maatregelen te nemen. Het geld dat u hiermee vrijmaakt maakt het wellicht iets gemakkelijker om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen. Maar mocht u dat toch wel lukken, is het wellicht een idee om het geld, dat u met deze besparingen vrij maakt, aan te wenden voor kapitaalopbouw voor uw toekomstige pensioen. Te denken valt hierbij aan sparen, beleggen, IPS etc. U zou ook extra kunnen aflossen op de hypotheek binnen de fiscale grenzen die hieraan verbonden zijn. Aflossen van andere schulden is ook altijd verstandig, aangezien uw maandelijkse lasten hiermee ook weer verder worden verlaagd.

Geld besparen na je 65e

Als u eenmaal uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt kan er eveneens een noodzaak bestaan tot besparen op de uitgaven. Over het algemeen hebben mensen na pensionering een kleiner besteedbaar inkomen dan tijdens hun loopbaan, afhankelijk van hoe goed u het pensioen hebt opgebouwd. Nu is dat voor de meeste mensen geen probleem omdat ze vaak de hypotheek van hun woning wel hebben afgelost en dus ook kunnen rondkomen met een kleiner besteedbaar inkomen. Maar iedereen heeft wel van het beruchte pensioengat gehoord en het is een bestaand fenomeen voor velen, zeker geen mythe. Geld besparen in die situatie kan wellicht net het verschil maken tussen door moeten werken na je pensioen of toch je gemak kunnen nemen door het nemen van een aantal eenvoudige maatregelen.

Budgetteren

Er zijn vele websites die u een handje op weg kunnen helpen met tips om geld te besparen en het maken van een persoonlijk budget. Vaak wordt het makkelijker om grip te krijgen op uw financiele situatie als u eenmaal inzicht heeft op uw inkomsten- en uitgavenpatroon. Er zijn vele tools online beschikbaar om u hierbij te helpen.