Category Archives: Uncategorized

Pensioen ondernemer

Pensioen ondernemer

Wist u dat elke ondernemer zelf voor zijn pensioen moet zorgen? Een ondernemer bouwt niet standaard een pensioen op. Als gewone werknemer is er al automatisch een pensioenregeling in je contract opgenomen. Elke maand betaal je dan dus braaf een gedeelte van je brutoloon aan een pensioenfonds. Hiermee bouw je dan dus een pensioen op.

Aangezien een ondernemer voor zichzelf werkt, is het opbouwen van een pensioen voor een ondernemer een heel ander verhaal. Zeker beginnende en jonge ondernemers zijn nog helemaal niet met hun pensioen bezig of denken hier liever nog niet over na. Het is zoveel gedoe en ook nog eens zo ver weg. Meer dan de helft van de ondernemers heeft dan ook nog niks geregeld voor zijn of haar pensioen.

Pensioen opbouwen als ondernemer

Als ondernemer rekenen we zzp-ers en dga’s, aangezien dit mensen zijn die eigen baas zijn. Ook mensen die een eenmanszaak hebben natuurlijk. Als ondernemers kun je het beste een pensioen opbouwen via een verzekeraar of een pensioenfonds. Het is dus iets waar je zelf als ondernemer achter aan moet zullen gaan en wat dus niet standaard in je contract staat. Naast deze manier van pensioen opbouwen zijn er ook relatief veel ondernemers die via privé beleggingen bezig zijn met hun pensioen.

Pensioen opbouwen via verzekeraar

De meeste ondernemers kiezen er dus voor om hun pensioen op te bouwen via een verzekeraar. Regelmatig stort je dan als ondernemer een bedrag naar de pensioen verzekeraar. De meeste ondernemers laten zich wat betreft het bedrag van het pensioen en de beste manier voor het opbouwen van een pensioen adviseren door hun persoonlijke adviseur, een accountant en een financieel adviseur.

Hoofdpagina

Welkom op PensioenBV.org!

Welkom op de website PensioenBV.org! Een website waar u veel informatie kunt vinden over pensioenen in het algemeen en pensioenen voor BV’s. Het pensioen is nou eenmaal iets waarvan het enorm belangrijk is dat mensen het goed regelen zodat ze er van kunnen genieten wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Het pensioen is een inkomen dat men krijgt vanaf het moment dat men is gestopt met werken. In Nederland is de AOW het basispensioen waar iedereen recht op heeft. Echt is dit basispensioen niet altijd voldoende om daadwerkelijk van rond te komen dus kunt u uw pensioen aanvullen op verschillende manieren.

Pensioenen voor ondernemers

Voor ondernemers is het opbouwen van een pensioen vaak een andere zaak dan voor normale werknemers. Werknemers kunnen namelijk doorgaans makkelijk een pensioen opbouwen via hun werkgever. Ondernemers daarentegen hebben geen werkgever en zullen dus zelf hun pensioen moeten regelen zodat ze op hun oudedag ook een inkomen hebben.

We zullen daarom aandacht besteden aan het opbouwen van een pensioen voor een Directeur Grootaandeelhouder en voor een ZZP-er. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de manieren waarop een ondernemer het beste zijn pensioen op kan bouwen.

Belangrijke zaken omtrent het pensioen

Er zijn veel begrippen in de wereld van de pensioenen die voor veel mensen onduidelijk zijn. Het is daarom nuttig om eens wat meer te lezen over zaken als een pensioengat en het aanvullend pensioen.

Wat doen na pensioen

Doorwerken na je pensioen

Wat ga je doen na je pensioen? De vraag van heel veel mensen die op de drempel staan van de volgende fase in hun leven, pensionering.

Velen kijken ernaar uit, anderen vrezen dat definitieve moment. Vooral voor mensen die een groot deel van hun identiteit hebben ontleend aan hun baan kan het lastig zijn om een zinvolle invulling te bedenken voor de tijd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Parttime werk

Gelukkig bestaat voor veel van deze mensen de mogelijkheid om al dan niet in deeltijd door te blijven werken voor dezelfde werkgever. Op deze manier gaat de kennis en ervaring van de werknemer niet onmiddellijk verloren en voor de werknemer in kwestie verschaft het de mogelijkheid om niet van de ene dag op de andere te stoppen met werken, maar langzaam te kunnen “afbouwen”.

Zeker wanneer deze werknemer minder gaat werken en dus meer vrije tijd krijgt, zal deze werknemer in die vrije tijd langzaam zijn weg vinden in het genieten van deze extra vrije tijd zonder meteen in het gevreesde “zwarte gat” te vallen.

Financieel besef en bewustzijn

Een belangrijk besef bestaat eruit te onderkennen dat pensionering daadwerkelijk een nieuwe fase in het leven inluidt. Met andere woorden, het is geen weekend zonder einde of een hele lange vakantie. Als u niet voor uw pensionering heeft nagedacht over zinvolle invulling van uw leven, gebruik dan vooral de eerste periode na pensionering met nadenken erover. Grote valkuil is bijvoorbeeld is om u meteen op de kleinkinderen te storten van uw drukbezette kinderen. Voor u het weet wordt u drie dagen vast in de week ingepland als oppas opa of oppas oma. Niets mis met genieten van de kleinkinderen, zolang het uw agenda maar niet vult en bepaalt toch ? Daarnaast zult uw bij uw pensioen vaak 40 jaar werken achter de rug hebben en mentaal en fysiek moe zijn. Neem dan ook de tijd om ten eerste een poos het gemak ervan te nemen en ten tweede enigszins los te komen van 40 jaar werken.

Productief blijven en meedoen

Uiteraard is er niets mis met doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Elders op deze website vindt u alle voordelen, inclusief de financiële en fiscale voordelen. Nadeel van doorwerken, al dan niet in deeltijd, is dat nog steeds van u verwacht zal worden produktief te zijn, dus de lasten en plichten verdwijnen niet.

Werken voor salaris

Dan is het goed om te weten dat er ook nog een mogelijkheid bestaat om een verschil te kunnen maken in het leven van mensen zonder de druk van productiviteit en alle lasten en plichten van doorwerken voor een salaris.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk. Volledig naar eigen wens en behoefte en wanneer het u uitkomt kunt u het verschil maken in het leven van mensen. Niet weggelegd voor iedereen, maar degene die zich geroepen voelt ervaart vrijwilligerswerk vaak als de ultieme zinvolle en dankbare invulling van hun leven na het pensioen.

Medische uitgaven

Wat doet de overheid

Medische uitgaven in de hand houden: kan dat? De verantwoordelijkheid voor het in de hand houden van medische uitgaven, of beter gezegd het betaalbaar houden van de premie voor ziektekostenverzekering, beperkt zich voor de overheid met name tot het maken van goede afspraken met de gezondheidszorg en verzekeraars.

Transparantie in gezondheidszorg

De overheid probeert doorlopend onderhandelingen te voeren met partijen om de gezondheidszorg tegelijk kosteneffectief, lees betaalbaar, en van kwalitatief hoog niveau te laten zijn. De afgelopen jaren heeft vooral een gebrek aan transparantie in de gezondheidszorg gezorgd voor oplopen van de kosten van medische uitgaven. Iedereen kent de verhalen van declaraties waar geen of nauwelijks rechtvaardiging voor kan worden aangedragen door ziekenhuizen, artsen, specialisten etc. Zorgverzekeraars dienen voortdurend te worden aangesproken op betere controle van declaraties door zorgverleners.

Het bedrag dat jaarlijks door gebrekkige controle verloren gaat aan onnodige of in veel gevallen zelfs niet verleende zorg wordt conservatief ingeschat tussen de 4 en 6 miljard. Dat betekent dat de premie voor elke Nederlander tussen de Euro 250 en Euro 375 per jaar omlaag zou moeten kunnen, als dit verschijnsel zou kunnen worden uitgebannen.

Medische kosten: Wat kunt u doen

Maar wat kunt u doen als het gaat over uw persoonlijke medische uitgaven ? Ten eerste uiteraard al hetgeen in uw mogelijkheden ligt om uw gezondheid te bevorderen. Gezond eten, lichaamsbeweging, uitbannen van slechte gewoontes etc. Voor de hand liggend, maar niet zomaar vanzelfsprekend voor iedereen. Ten tweede blijkt het uitermate lonend om periodiek te checken of u beter af zou kunnen zijn (lees goedkoper) bij een andere ziektekostenverzekeraar. Hou er hierbij wel rekening mee dat u appels met appels vergelijkt en goed kijkt naar eigen risico en of dezelfde gezondheidsrisico’s afgedekt worden als in uw huidige polis. Er zijn overigens een aantal websites waar u zorgverzekeraars kunt vergelijken met elkaar.

Periodiek overstappen van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar blijkt over langere periode over het algemeen voordeliger uit te pakken dan altijd maar te “blijven zitten”. Als laatste is belangrijk om te weten dat bepaalde ziektekosten deels of volledig aftrekbaar zijn, te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan:

  • verpleging thuis
  • kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist
  • kosten van acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie
  • kosten van voorgeschreven medicijnen en/of hulpmiddelen
  • in een aantal gevallen kosten van vervoer
  • dieetkosten.

Voor een volledig overzicht van alle geheel en deels aftrekbare ziektekosten kunt u terecht op de website van de belastingdienst.