Pensioen aanvullen lijfrente

Vragen over oud en nieuw fiscaal regime?

Hier vindt u antwoorden! Om te bepalen wat uw fiscale mogelijkheden zijn wanneer uw lijfrente uitkeert, moet u eerst bepalen of u voor de mogelijkheden binnen het oude fiscale regime of voor de mogelijkheden binnen het nieuwe fiscale regime in aanmerking komt.

U komt voor de mogelijkheden binnen het oude regime in aanmerking wanneer u voor 1 januari 1992 met een eenmalige storting de lijfrente hebt opgestart of wanneer voor 16 oktober 1990 met de lijfrente bent gestart door middel van periodieke betalingen (premies). Bijkomende voorwaarde is wel dat u minimaal 55 jaar oud moet zijn voor u de lijfrente kunt laten uitkeren.

Fiscale mogelijkheden oud fiscaal regime

Wanneer U voldoet aan de voorwaarden voor het oude fiscale regime heeft u twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat eruit dat u de uitgekeerde lijfrente gebruikt als een aanvulling op uw inkomen (door middel van periodieke betalingen). De tweede mogelijkheid bestaat uit het toekennen van uw uitgekeerde lijfrente aan een begunstigde, meestal zal dit uw kind zijn.

Fiscale mogelijkheden nieuw fiscaal regime

Wanneer u niet voldoet aan de criteria voor het oude fiscale regime heeft u de volgende mogelijkheden wanneer de lijfrente uitkeert. Eerste mogelijkheid is het omzetten van uw uitgekeerde lijfrente naar een (tijdelijke) oudedagslijfrente. Tweede mogelijkheid is een overbruggingslijfrente tot de 65 jarige leeftijd (wanneer uw leeftijd dus tussen de 55 en 65 jaar is). De derde mogelijkheid bestaat uit de combinatie van de twee hierboven genoemde mogelijkheden.

Uitkeren of uitstellen

Op het moment dat uw lijfrente vervalt ligt er een duidelijk beslissingsmoment waar u goed over na zult moeten denken.

Op het moment dat u wilt laten uitkeren zult u, gegeven de fiscale spelregels als hierboven beschreven, moeten beslissen of de lijfrente ineens of middels periodieke betalingen uitgekeerdt wilt hebben. Uiteraard zullen uw persoonlijke omstandigheden hierop van invloed zijn. Lastiger wordt het wanneer u beslist om uitkering uit te stellen, meestal om de reden dat u het geld op dat moment niet nodig heeft en uw opgebouwde kapitaal verder wilt laten groeien.

U zult namelijk dan moeten plannen wanneer u wel over het lijfrente kapitaal zult willen beschikken. Reden hiervoor is dat hoe langer u het kapitaal van de lijfrente, bijvoorbeeld in de vorm van banksparen, opnieuw uitzet, des te hoger het rentepercentage zal uitpakken dat u kunt krijgen op uw kapitaal. En met rente op rente effect kan het verschil tussen een beslissing voor bijvoorbeeld 5 jaar versus 10 jaar een zeer significant verschil in eindkapitaal opleveren.

Advies

Met alle bovengenoemde complexiteiten, variabelen en spelregels loont het dan ook de moeite advies in te winnen bij een expert. Deze zal op basis van uw specifieke persoonlijke omstandigheden en wensen tot het beste advies voor u kunnen komen. Daarnaast is er een veelheid aan informatie te vinden op het internet. De kunst is om met kennis gewapend het gesprek aan te gaan met de adviseur. Ten eerste zult u dan beslagen ten ijs komen en weten waar de adviseur het over heeft en ten tweede zult u ook zelf beter in staat zijn het advies dat u krijgt te wegen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *