Pensioenopbouw Kampen

Pensioenopbouw Kampen

Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de DGA in Kampen een financiële voorziening op zijn balans van waaruit de BV later zijn pensioen uitkeert. Wist u dat er in Kampen meer dan 126 directeuren wonen? De financiële voorziening is soms gebaseerd op een ‘Middelloon’, waarbij de dga zichzelf een stamrecht BV toezegt dat een vast percentage, bijvoorbeeld 63% van zijn laatst verdiende salaris is.

Pensioen eigen beheer

Wist u dat in Kampen meer dan 12% van de DGA’s een netto salaris heeft van meer dan 1526 euro? Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde stamrecht BV. Deze BV (of stichting) in Kampen fungeert dan als het ware als een soort privé verzekeringsmaatschappij. Wist u dat meer dan 96% van de werkgevers in Kampen richtlijnen volgen die gesteld zijn door het ministerie van Financiën?

Vermogensregie Kampen

Meer dan 51 directeur-grootaandeelhouders in Kampen hebben pensioen in hun eigen bv opgebouwd. De meeste werkgevers hebben een pensioen van meer dan 1986 euro per maand. De DGA krijgt financieel advies en som ook fiscaal advies van een assurantie tussenpersoon om hem of haar te helpen met geld.

Pensioen reserve

Wist u dat meer dan 51 directeuren in Kampen een opgebouwde pensioen reserve hebben van meer dan 91000 euro?